English | Logiwch i mewn

Hafan Eich Taith Diogelwch Cysylltu Amdanom Ni

Amdanom ni

Cwmni teithio newydd sbon yw Hwyl a Fflag sy'n ceisio trefnu teithiau addysgiadol diddorol a fydd yn ehangu gorwelion ac yn ysbrydoli eich myfyrwyr.

Mae gan ein staff brofiad helaeth o weithio ym maes teithiau addysgiadol, a'n bwriad ni yw defnyddio'r profiad hwn, yn ogystal â'n brwdfrydedd, i gyflwyno syniadau a phrofiadau newydd i ddisgyblion o bob oed, gan greu teithiau cyffrous a gwahanol. Credwn yn gryf mai trwy weld a phrofi rhywbeth eich hun y mae rhywun yn dysgu. Y ffordd orau o sicrhau hyn yw drwy fynd ar daith addysgiadol a dysgu y tu allan i'r dosbarth.

Ry'n ni'n gwybod bod gan athrawon ddigon ar eu plât yn gofalu am grŵp o ddisgyblion ar daith, heb orfod poeni'n ormodol am fanylion ymarferol y daith. Gall Hwyl a Fflag ofalu am bob manylyn ymarferol, gan adael arweinydd y grŵp i ofalu am yr ochr addysgiadol, er mwyn i daith eich grŵp fod yn un llwyddiannus.

Mae Hwyl a Fflag yn gwmni Cymreig, sy'n cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg gydol y cyfnod trefnu. Mae ein teithiau addysgiadol wedi eu hanelu'n arbennig at ofynion y cwricwlwm yng Nghymru. Os hoffech chi drefnu taith i wlad dramor gyda rhywfaint o naws Gymreig iddi, neu unrhyw daith addysgiadol yng Nghymru, Prydain neu dramor, codwch y ffôn nawr i drafod y posibiliadau gyda ni. Ein bwriad yw cydweithio gydag athrawon sy'n trefnu'r teithiau er mwyn dylunio cynllun teithio wedi ei deilwra i'ch gofynion chi.

Ble bynnag yr hoffech chi fynd, gallwn ni greu taith i chi, hyd yn oed os nad yw'r lleoliad yn ymddangos ar ein gwefan. Felly cysylltwch â ni nawr i drafod unrhyw syniadau sydd gennych chi.

Mae Hwyl a Fflag yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. Swyddfa Gofrestredig:82 Kimberley Road, Penylan, Cardiff, CF23 5DN, Rhif Cwmni 5897372.